منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
عشق شیرین

عشق شیرین

 آشنایی با سیستم های خبره

آشنایی با سیستم های خبره

آموزش کار با شبیه ساز آپ نت – opnet

آموزش کار با شبیه ساز آپ نت – opnet

بررسی ابعاد گوناگون نکاح از منظر فقهی و حقوقی

بررسی ابعاد گوناگون نکاح از منظر فقهی و حقوقی

قالب وب سایت موسیقی(موزیک)

قالب وب سایت موسیقی(موزیک)

قالب وب سایت فیلم

قالب وب سایت فیلم

قالب وب سایت الکترونیکی و خدمات

قالب وب سایت الکترونیکی و خدمات

پایان نامه امنيت شبکه و متدهاي ضد امنيت

پایان نامه امنيت شبکه و متدهاي ضد امنيت

گروه محصول -> حقوق..معارف..قرآن

بررسی فقهی تعارض قاعده تسبيب با قاعده احسان:قیمت: ۵۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 30     کد محصول :9014فهرست مطالب----------------------------------------------------------صفحه

مقدمه----------------------------------------------------------------4

قاعدۀ احسان-----------------------------------------------------------5

مبانى فقهى قاعده احسان--------------------------------------------------5

 كتاب----------------------------------------------------------------5

سنت----------------------------------------------------------------7

عقل-----------------------------------------------------------------7

اجماع----------------------------------------------------------------8

تاريخچه قاعده احسان-----------------------------------------------------9

قلمرو قاعده احسان------------------------------------------------------10

نظريۀ دفع ضرر--------------------------------------------------------10

نظريۀ جلب منفعت------------------------------------------------------10

نظريه مختار-----------------------------------------------------------11

مصاديق قاعده احسان:---------------------------------------------------11

موارد دفع ضرر--------------------------------------------------------11

مورد جلب منفعت------------------------------------------------------12

قصد و واقعيت قاعده احسان----------------------------------------------12

اقدامات بشردوستانه-----------------------------------------------------14

قاعده تسبيب----------------------------------------------------------15

آيا تسبيب يك اصطلاح روائى است-------------------------------------------16

نقد و بررسى كلام صاحب جواهر--------------------------------------------16

تعاريف فقهاء از تسبيب---------------------------------------------------17

معناى سبب-----------------------------------------------------------19

فرق شرط، سبب و علت--------------------------------------------------20

اختلاف كلام علامه در كتب مختلف------------------------------------------21

اجتماع سببین----------------------------------------------------------22

تعارض قاعده تسبيب با قاعده احسان----------------------------------------24

اكراه كردن ديگرى در قتل، امر به قتل-----------------------------------------25

مسأله سرايت و مرض متعقب ضرب------------------------------------------27

تسبيب عدمى----------------------------------------------------------28

اقسام ترك فعل--------------------------------------------------------29

شهادت (دروغ) زور-----------------------------------------------------29

منابع-----------------------------------------------------------------30

 

 

 

 

 

مقدمه:

در فقه اسلامى و نتيجتاً در فقه سياسى اسلام يك سلسله اصول كلى وجود دارد كه از نظر شمول و كليت فراتر از احكام كلى هستند كه اصطلاحاً از آنها به قواعد فقهى تعبير مى‌شود.

قاعدۀ فقهى عبارت از يك اصل كلى است كه ضمن بيان يك حكم كلى داراى اين ويژگى است كه موضوع آن مى‌تواند در ابواب مختلف فقه صادق باشد، مانند قاعدۀ نفى ضرر، قاعدۀ نفى سبيل، و قاعدۀ صحت كه در ابواب مختلف حقوق اسلامى مانند حقوق خانواده و حقوق مدنى و فقه سياسى صادق مى‌باشد. فقها در جمع‌آورى و بررسى و تحقيق و تنقيح اين قواعد تلاش ثمربخشى مبذول داشته‌اند «1» و مجموعۀ قواعد فقهى، بزرگترين سرمايۀ حقوق اسلامى و مهمترين عامل غناى فقه و قابل انطباق بودن نظام حقوقى اسلام با شرايط متغير و تحولات مداوم در زندگى بشرى است.

قواعد فقهى بر فراز تحولات اجتناب‌ناپذير در زندگى اجتماعى و سياسى انسان، راهگشاى فقيه در زمينۀ حل مشكلات در حوادث واقعۀ اعصار و قرون مى‌باشد.

بسيارى از قواعد فقهى اختصاص به حقوق خصوصى و حقوق داخلى ندارد و در عرصه حقوق بين الملل نيز مى‌تواند كارگشا و حاوى پيامهاى حقوقى به جامعۀ بين المللى باشد.

مفهوم اين سخن اين نيست كه اسلام فاقد حقوق بين الملل به مفهوم احكام كلى مشخص در رابطه با مسائل جامعۀ بين المللى است، بلكه منظور بيان توان سيستماتيك حقوق اسلامى در حل مشكلات ناشى از تحولات اجتناب‌ناپذير در حقوق داخلى و حقوق بين المللى است.

فقه سياسى در حقيقت از دو سو مسائل بين المللى را مورد تجزيه و تحليل حقوقى قرار مى‌دهد، نخست با ارائۀ يك سلسله احكام كلى خاص حقوق بين الملل، و دوم از طريق قواعد كلى فقهى كه ابعاد مختلف مسائل حقوقى جامعۀ بين المللى را به شكل كلى تبيين مى‌كند و به فقيه توان لازم براى بررسى اين مسائل و استنباط قاعدۀ حقوقى لازم در اين رابطه را مى‌دهد.

قواعد احسان و تسبیب از جمله قواعد فقهی و حقوقی هستند که در مباحث فقهی و حقوقی کاربردهای بسیاری دارند و در این میان بحث از تعارض این قواعد، نگارنده را بر آن داشت که در این زمینه بررسی انجام گیرد که امید است مفید واقع گردد.

 

قاعدۀ احسان:

قاعدۀ فقهى ديگرى كه به توضيح آن مى‌پردازيم قاعده احسان است. منظور از اين قاعده اين است كه هرگاه كسى به انگيزۀ خدمت و نيكوكارى به ديگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئوليت‌آور نيست. براى روشن شدن جنبه‌هاى مختلف اين قاعده به توضيح آن مى‌پردازيم.

 

مبانى فقهى قاعده احسان:

 كتاب:

خداوند در آيه 91 از سوره توبه مى‌فرمايد: «لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»:

 يعنى بر ناتوانان و بر بيماران و بر آنان كه توان مالى در ارفاق ندارند حرجى نيست؛ آنگاه كه براى خدا و رسول او نيكو بينديشند. بر افراد نيكوكار هيچ سبيلى نيست و خداوند آمرزنده مهربان است.

آيه فوق در جريان جنگ تبوك نازل شده است. هنگامى كه رسول خدا مسلمانان را براى جنگ تبوك دعوت كردند، افرادى كه توان جسمى يا مالى داشتند، به هر صورت به جبهه كمك كردند؛ ولى برخى از مسلمانان نه توان جسمى داشتند تا در جبهه شركت كنند و نه توان مالى. برخى از آنان حتى از داشتن پا نيز محروم بودند. سه نفر از‌ اين مسلمانان بى‌چيز و ناتوان به نامهاى معقل و سويه و نعمان در حالى كه مى‌گريستند به حضور رسول اللّه رسيدند و مشكل خود را مطرح كردند؛ آيۀ فوق به همين مناسبت نازل شد.

طبق ظاهر اين آيه، براى افرادى كه به علت ناتوانى جسمى نمى‌توانند در جبهه شركت كنند و يا به خاطر ناتوانى مالى قادر به كمك مالى نيستند، هيچ گونه عقاب اخروى وجود ندارد و اينان در قيامت مؤاخذه نمى‌شوند. ظاهر آيه همين است و به موضوع ضمان و مسئوليت در زندگى روزمره ربطى ندارد؛ اما همان طور كه مى‌دانيم بيشتر آيات قرآن مجيد از همين قبيل است و اگر چه در موارد خاصى نازل شده و به اصطلاح شأن نزول ويژه‌اى دارد، فقهاى اسلامى نسبت به موارد خارج از آن مورد نيز به عموم آيه تمسك كرده‌اند. به همين دليل از نظر روش اجتهادى، فقيه هيچ‌گاه نبايد دقت خود را فقط بر مورد نزول آيه متمركز كند، بلكه به آنچه مفاد ظاهر آيه از نظر عموم و اطلاق بر آن دلالت دارد نيز مى‌توان تمسك كرد. البته بديهى است كه نبايد به گونه‌اى آيه را تفسير كرد كه به تمامى از مورد نزول بيرون باشد و آن مورد را شامل نشود؛ زيرا اين گونه تفسير، غير موجه و فاقد اعتبار است.

- الْمُحْسِنِينَ. اين كلمه جمع «محسن» است و چون جمع محلّى به الف و لام است، افادۀ عموم مى‌كند.

احسان به معناى انجام دادن عمل نيكو، اعم از قول يا فعل، نسبت به ديگرى است؛ خواه اين عمل، رساندن مالى به ديگران باشد و يا ارائه خدمات نيكوى ديگر.

احسان ممكن است از طريق دفع ضرر مالى يا معنوى از شخص ديگر نيز محقق شود.

- سبيل. كلمه سبيل در اين آيه نكره‌اى در سياق نفى است و از نظر ادب عرب، افادۀ عموم مى‌كند. بنابراين، آيه به معناى نفى عموم سبيل از عموم محسنين است.

پس مى‌توان گفت كه آيه در مجموع بدين معناست: «هر چه مصداق سبيل است از كليه افراد محسن منتفى است». اين معنا يك كبراى كلى ثابت است و از قواعد فقهى محسوب مى‌شود.

واژۀ سبيل در فرهنگهاى عربى به معناى سب، شتم، حرج، راه و حجت آمده است  و به نظر مى‌رسد از ميان معانى گفته شده، معانى حجت و حرج با آيه شريفه متناسب است. به عبارت ديگر، معناى آيه چنين است: محسن را به هيچ نحو نمى‌توان به سبب آنچه از عمل نيكوى او ناشى شده است، مؤاخذه كرد؛ يعنى هرگاه عملى از كسى سر بزند كه موجب زيان به ديگرى شود و فاعل آن عمل قصد نيكوكارى داشته باشد، مسئوليتى بر عهدۀ فاعل نيست و او را نمى‌توان مؤاخذه كرد. بنابراين در صورتى كه عمل وارد آورندۀ زيان با قصد احسان همراه باشد، ضمان و مسئوليت از او برداشته شده، زيان ديده نمى‌تواند عليه او اقامه دعوى كند. براى نمونه هرگاه شخصى گوسفند فرد ديگرى را سرگردان در بيابان مشاهده كند كه به علت گرسنگى در معرض تلف است و آن را براى علف دادن ببرد و اقدامش به طور اتفاقى موجب تلف حيوان شود و يا اينكه به علتى ديگر حيوان تلف شود- مثل آنكه سقف فرود آيد و حيوان در زير آوار بماند و تلف شود- به موجب اين آيه، اقدام‌كننده ضامن نيست؛ زيرا قصد خدمت و احسان به صاحب گوسفند داشته است؛ در حالى كه اگر همين فرد قصد احسان نداشت، از زمرۀ غاصبان و در نتيجه ضامن گوسفند شناخته مى‌شد.  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

جريان هاي هجومي و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

جريان هاي هجومي و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

جريان هاي هجومي و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

حجم:5233KB | بازدید :23

چکیده ایی از پروژه Transformer magnetizing inrush current درشرایط معمولی یک ترانسفورماتور در حالت بی باری جریان مغناطیس کننده ای حدود ۵/۰ تا ۲ درصد جریان نامی اش از منبع میکشد . اين جريان بعلت اثرات اشباع آهن سينوسی نيست ( شکل ۱) فصل ۱-مباحث پايه ۱-۱-جريان هجومی مغناطيس کننده...

اپلیکیشن مهندسی

اپلیکیشن مهندسی

اپلیکیشن مهندسی

حجم:5079KB | بازدید :33

شما می توانید با این اپلیکیشن اندرویدی به کتابخانه ی بزرگ و اموزنده از بهترین مقالات و با کیفیت ترین فیلم های مهندسی در معتبر ترین سایت مهندسی دنیا ENGINEERING.com دسترسی داشته باشید و در کار مهندسی خود پیشرفت شگرفی داشته باشید.ویژگی منحصر به فرد این نرم افزار پشیبانی قوی از...

پروژه روشي جديد براي الگوريتم زمانبندي CPU :با گردش بنوبت ژنتيکي

پروژه روشي جديد براي الگوريتم زمانبندي CPU :با گردش بنوبت ژنتيکي

پروژه روشي جديد براي الگوريتم زمانبندي CPU :با گردش بنوبت ژنتيکي

حجم:4827KB | بازدید :15

پروژه روشي جديد براي الگوريتم زمانبندي CPU :شک نکنید که یک پروژه جامع و کامل هست و بسیار عالی و کاربردی نویسنده به این موضوع پرداخته است.با ما همراه باشید. يک موضوع جالب در سيستم عامل, زمانبندي CPU است.اين زمانبندي به تخصيص CPU مربوط است که فراينده ها را در سيستمي کامپيوتري اجرا...

قالب وب سایت الکترونیکی و خدمات

قالب وب سایت الکترونیکی و خدمات

قالب وب سایت الکترونیکی و خدمات

حجم:4670KB | بازدید :39

با سلام خدمت شما مشتری گرامی.قالب وب سایتی که مشاهده می کنید یکی باز بهترین قالب های وبسایت در زمینه ی بازاریابی و فروش محصولات و همچنین کلا های حوزه ی فناوری مثل گجت ها گوشی ها و دیوایس های هوشمند است.این قالب وب سایت بیشتر در خصوص سرویس دهی انلاین می باشد و میتواند رو...

قالب وب سایت رستوران

قالب وب سایت رستوران

قالب وب سایت رستوران

حجم:4581KB | بازدید :31

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مشتری گرامی.این قالب وب سایتی که مشاهده میکنید در خصوص رستوران ها و فست فود ها و اغذیه ها تهیه و تولید شده است که بسیار قالب وب سایت خوشمزه ای است !!!! سبک طراحی بسیار جذاب این قالب به شما اجازه چشیدن طعم غذا هارو می دهد و بسیار شیک و مدرن تولید...

قالب وب سایت برای ازانس های مسافرتی

قالب وب سایت برای ازانس های مسافرتی

قالب وب سایت برای ازانس های مسافرتی

حجم:2836KB | بازدید :13

با سلام خدمت شما خریدار گرامی.این قالب وب سایتی که مشاهده می کنید برای اژانس های مسافرتی تهیه و تولید شده است و زبان این قالب بر پایه ی html5 , CSS3  می باشد.این قالب به زبان انگلیسی بوده و متن باز است و شما می توانید تغییرات دلخواه خود را روی ان انجام دهید و از ان لذت ببرید . در طی...

سورس برنامه نویسی کتابخانه ی انلاین با asp

سورس برنامه نویسی کتابخانه ی انلاین با asp

سورس برنامه نویسی کتابخانه ی انلاین با asp

حجم:2453KB | بازدید :14

با سلام این فایلی که مشاهده می کنید سورس بزنامه نویسی نرم افزار کتابخانه است که برا پایه ی asp نوشته شده است این کتابخانه توانایی دریافت یوزر و ثبت ان و توانایی ادمین نیز دارد و قابلیت اضافه کردن و حذف کردن و چک کردن و مشاهده کردن کتاب را نیز دارد.امیدوارم لذت...

قالب وب سایت تور های مسافرتی

قالب وب سایت تور های مسافرتی

قالب وب سایت تور های مسافرتی

حجم:2361KB | بازدید :33

سلام.این قالب وب سایتی که مشاهده میکنید مخصوص تور های مسافرتی است که به دنبال مشتریان خوب و با دوام هستند زیرا یکی از ویژگی های این قالب وب سایت شیک و مدرن  مشتری جمع کن ان است!!! که با ویژگی ها و جلوه های خود میتواند هر کاربری را مجاب به پیوستن به تور شما بکند.این قالب در ۵...